فقط با بیمه عمر می توانید، با “قطره قطره ” ذخیره پول،دریای ” سرمایه ” بسازید.

اگرهیچ پس اندازی ندارید،بیمه عمر بخرید.با پرداخت ماهانه ۱۲۰ هزار تومان:

 

    • ۱۰ سال بعد ۵۰ میلیون تومان سرمایه

    • ۱۵ سال بعد ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه

    • ۲۰- سال بعد ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه

    • ۲۵ سال بعد ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سرمایه

    • و۳۰ سال بعد ۵ میلیارد تومان سرمایه داشته باشید.

    • و در تمام این سال ها از پوشش های فوت ، فوت در اثر حادثه،نقص عضو و هزینه پزشکی در اثر حادثه،امراض خاص،معافیت از کار افتادگی برخوردار هستید.

    • وچنانچه نیاز به مستمری و بازنشستگی مادام العمر دارید انتخاب با شماست

بیمه زندگی و سرمایه گذاری

بیمه زندگی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین رشته‌های بیمه در جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته است. هدف اساسی بیمه‌های زندگی ایجاد و جمع‌آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری و کسب سود حاصل از سرمایه و نهایتا ایفای تعهدات بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان است.

بیمه مستمری زنان خانه دار

بیمه ملت به عنوان شرکتی پیشرو در ارائه و طراحی بیمه‌های زنـدگی و مسـتمری، نسبت به طراحی  «بیمه مستمری زنان خانه‌دار» اقدام کرده است. این بیمـه‌نامـه برای بانوان و دختران ایرانی طـراحی شده، لیکن به منظـور ارج نهادن به زحمات قشـر وسیعی از بانوان ایرانی که منشأ برکات فراوانی در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما هستند؛ به این اسم نامیده شده است.

بیمه سپرده زندگی

بیمه ملت برای اولین بار با ارائه بیمه سپرده زندگی به دنبال کاهش نوسانات مالی وارده به خانواده‌ها و افراد با هر سطح درآمد و هر نوع توان پرداخت حق بیمه است. این بیمه‌نامه ضمن ارائه پوشش‌های مناسب در برابر مشکلات ناشی از فقدان احتمالی سرپرست خانواده، همزمان می‌تواند به عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری عمل کند.

بیمه تحصیلات فرزندان

امروزه با توجه به افزایش هزینه‌ها، تأمین مخارج تحصیلی در مقاطع دانشگاهی تبدیل به یکی از دغدغه‌های مالی مهم خـانواده‌ها شده است و بسـیاری از دانشـجویان به منظور تأمین این هــزینه‌ها به کـارهای پـاره‌وقـت با دستمزدهای پایین روی آورده که در نتیجه این امر بر روی کیفیت تحصیلات ایشان تأثیر خواهد گذاشت.

بیمه زندگی و بازخرید سنوات

بيمه بازخريد سنوات بيمه ملت، پرداختِ سنوات كاركنان را تضمين و با پرداخت سود مازاد سرمايه‌گذاری و تضمين پوشش‌های خطر فوت و ازكارافتادگی، نگرانی‌های ناشی از بازخريد، ترك خدمت، بازنشستگی، فوت ناگهانی و ازكارافتادگی كاركنان را برای کارفرما كاهش می‌دهد.