بیمه های اتومبیل

بیمه شخص ثالث

بیمه اتومبیل

در سال‌های اخیر و قبل از تصویب قانون شخص ثالث جدید مصوبه 1395، روح حاکم بر صنعت بیمه در رشته‌های مربوط به بیمه های اتومبیل، نرخ‌شکنی و رقابت ناصحیح، تشدید زیان و افزایش نسبت ضریب خسارت در بیمه های اتومبیل بوده است.
در چنین شرایطی بیمه ملت به دور از رفتارهای هیجانی با در نظر گرفتن استراتژی انضباط سهم حق بیمه هر رشته در کل پرتفوی  شرکت سهم خود را از بیمه های اتومبیل و به ویژه شخص ثالث تعدیل کرد و به جای پیروی از روش نرخ‌شکنی علاوه بر ایجاد خدمات موثرتر و مفیدتر برای مشتریان پرداخته است.

انواع بیمه های اتومبیل :

در بیمه های اتومبیل به ویژه در بیمه شخص ثالث که بیمه‌ای اجباری است کمترین امکان ایجاد خدمات می‌رود ولی در عین حال بیمه‌ملت با خلق خدمات نوین در این رشته، راه را برای صنعت بیمه در جهت ارائه خدمات به بیمه گزاران باز کرد.
بیمه کوتاه‌مدت شخص ثالث، بیمه جامع، بدنه و کمک‌رسان، فروش بیمه‌نامه ثالث و بدنه به صورت تلفن‌بیمه و اینترنت‌بیمه، بیمه امداد (کمک‌رسان) SOS، بیمه‌بدنه طرح راننده محور، عملیاتی کردن بیمه خسارت کلی در بیمه‌بدنه اتومبیل از جمله خدمات جدیدی است کـه از ســال 93 توسـط بیمـه ملت عرضـه گـردید که مـورد اســقبال بیمه گزاران قرار گرفته است .

هم اکنون بیمه‌ملت علاوه بر خدمات بیمه‌ای جدید طرح‌های دیگری مانند بیمه تعمیر خودرو را نهایی کرده است که به زودی و پس از کسب مجوزهای مربوط عرضه خواهد شد.
علاوه بر آن، با توجه به شرایط بازار کلیه محصولات بیمه های اتومبیل با بررسی کارشناسانه با شرایط بیمه‌گزاران بازار و مبانی فنی منعطف خواهد شد.

 

مفهوم مسئولیت در بیمه شخص ثالث

 در دنیای امروز و در همه جوامع انسانی، قبول مسئولیت کارهای هر فرد جزو اصول مورد پذیرش است و هروقت از طرف فرد به دیگران خسارت و ضرری وارد شود باید آن را جبران نماید.

بیمه ثالث از انواع رایج بیمه مسئولیت است و این بیمه‌نامه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را تحت پوشش قرار می‌دهد و به اختصار بیمه ‌شخص ثالث نامیده می‌شود.

این قانون برای حمایت از همه زیان‌دیدگان حوادث رانندگی غیر از راننده مقصر در مقابل هزینه‌های درمان، خسارت و فوت در تاریخ 1347/10/23 از سوی مجلس شورا تصویب گردید.

شخص ثالث کیست؟

 به همه افراد و کسانی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) که وسیله نقلیه موتوری مانند خودرو و یا موتورسیکلت به آنها خسارت بدنی و یا مالی وارد کند به جز خود راننده‌ی مقصر حادثه، شخص‌ ثالث گفته می‌شود.

علت نامگذاری بیمه شخص ثالث در بیمه های اتومبیل چیست؟

 در پوشش بیمه شخص ثالث، مالک وسیله نقلیه یا بیمه‌گذار شخص اول، شرکت بیمه یا بیمه‌‌گر شخص ثانی و همه افراد ‌زیان‌دیده غیر از راننده مقصر در حادثه شخص ثالث هستند.

البته طبق قوانین جدید، راننده نیز تحت پوشش بیمه ای با عنوان «بیمه حوادث راننده»، که به تازگی بخشی از بیمه ثالث است قرار می‌گیرد.

بیمه حوادث راننده خسارت‌های مرتبط با فوت، نقص عضو و هزینه‌های درمان راننده مقصر را پرداخت می‌نماید.

خسارت بیمه شخص ثالث

اگر قصد داشته باشیم مفهوم «خسارت» را به صورت کلی در بیمه ثالث توضیح دهیم، باید آن را به دو گروه تقسیم کنیم:

خسارت‌های جانی یا همان خسارت بدنی و خسارت‌های مالی یا همان خسارت مادی

خسارت‌های جانی بیمه شخص ثالث

 به هر نوع آسیب جسمی که به اشخاص ثالث در اثر حوادث و توسط خودروی بیمه‌شده وارد شود و یا باعث مرگ فرد شود خسارت جانی گفته می‌شود. بیمه شخص ثالث خسارت‌های جانی را به وسیله پرداخت دیه یا ارش (ارش نوعی از دیه است که مقدار آن مشخص نشده و توسط پزشکی قانونی و رای دادگاه تعیین می‌شود) جبران می‌نماید.
دیه به بروز هر نوع آسیب، شکستگی، نقص عضو و ازکارافتادگی (جزیی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا فوت شخص ثالث تعلق می‌گیرد و توسط بیمه ثالث فرد مقصر حادثه قابل پرداخت است.

خسارت‌های مالی در بیمه شخص ثالث

 به هر نوع آسیب و خسارت که به اموال مردم (اشخاص ثالث) وارد شود، خسارت مالی گفته می‌شود. از مصادیق خسارت مالی می‌توان به خسارت‌های وارد شده به خودروها در تصادفات اشاره کرد؛ این خسارت‌ها توسط بیمه شخص ثالث مقصر حادثه قابل پرداخت است.

مفهوم خسارت بدنی در بیمه شخص ثالث

 به هر نوع دیه یا ارش (دیه جراحت) که درصورت بروز آسیب، شكستگی، نقص عضو و ازكارافتادگی (جزئی یا كلی ـ موقت یا دائم) یا فوت شخص ثالث به دلیل حوادث1 مشمول موضوع قانون بیمه اجباری ‌شخص ثالث است گفته می‌شود؛ بیمه ثالث خودرو تمامی هزینه‌های درمانی و دیه را جبران خواهد کرد.

1-حوادث شامل هرسانحه ناشی از وسایل نقلیه2 و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه می‌باشد.

2- وسیله نقلیه شامل تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و كفی (تریلر) متصل به آنها می‌باشد.

 پوشش کمک‌رسان (sos) در بیمه اتومبیل :

هدف این طرح آن است که در صورت ایجاد مشکلاتی به شرح زیر بیمه‌گزار با تماس تلفنی از طریق مرکز پیام شرکت بیمه درخواست ارائه خدمات شرکت امدادرسان را داشته باشد.

خدمات شامل: سـوخت‌رسانی، راه‌انـدازی خـودرو، خــدمـات اتصــال باطــری، تعـویض زاپـاس، بیرون کشـیدن خـودرو از گــاردریل، شــانه خاکی، موانع و واژگـونی، حمـل خــودروهای متـوقف مشـتریان بنا به تشـخیص کارفرمـا تا اولین شـهر در مسـیر مقصد.

بیمـه‌نامه جامع اتومبیل:

در این طرح 4 پوشش بیمه‌ای در یک بیمه‌نامه ارائه شده و هدف تجمیع اطلاعات بیمه‌نامه‌های مختلف در یک بیمه‌نامه اتومبیل است.
این بیمه‌نامه در واقع متشکل از چهار پوشش بیمه شخص ثالث، پوشش حوادث راننده، بیمه بدنه (خطرات اصلی و خطرات تبعی) و پوشش امدادرسان خودرو (sos) است.

ویژگی‌های بیمه‌نامه:

بیمـه‌نامه جـامع بیمه اتومبیل به صورت یکسـاله و کوتاه‌مـدت (سـه ماهه و شش ماهه) صادر می‌شود.

بیمه های اتومبیلبیمه‌نامه بدنه راننده محور در بیمه اتومبیل:

این بیمـه‌نامه همانند بیمـه‌بـدنه است و خسارت وارده به خودرو مورد بیمـه از طریق این بیمه نامه قابل جبران است با این تفاوت که بیمه‌گزاران این محصول از تخفیف اختصاصی در حق بیمه بهره‌مند می‌شوند.

افرادی که نام آنها در بیمه‌نامه درج شده است (حداکثر دو نفر) امکان استفاده از حداکثر مزایای پوشش بیمه‌بدنه را خواهند داشت و در صورتی‌که افراد دیگری هنگام حادثه رانندگی را به عهده داشته باشند، مشمول فرانشیز بیشتری خواهند شد.

بیمه‌نامه بدنه – خسارت کلی (TOTAL LOSS) :

 
این بیمه‌نامه مخصوص بیمه‌گزارانی است که تمایل دارند خودروی خود را فقط در برابر خسارت‌های کلی تحت پوشش قرار دهند و از سرویس کامل بیمه خودرو بهرمند شوند.
خطرات تحت پوشش این بیمه‌نامه شامل خسارت کلی بدنه، در قالب پوشش خطرات حادثه و آتش‌سوزی کلی با حق انتخاب پوشش سرقت کلی است.

تلفن‌بیمه و فروش اینترنتی بیمه شخص ثالث و بدنه مربوط به بیمه های خودرو :

به منظـور جلوگیری از تردد بیمه‌گـزاران برای تمدید بیمه‌نامه‌های ثالث و بیمه بدنه اتومبیل این طرح اجرایی شده است .
بیمه‌گزاران با مراجعه به سایت شرکت و پس از تمدید بیمه‌نامه خـود، اصل بیمــه‌نامه را در مـــنزل یا محل کـــار خود دریـافـت خـواهند کرد.

باعرض سلام اگربیمه گذاری مراجعه کند وبیمه گریانماینده براساس کپی برابراصل وکارت ماشین بیمه صادر نماید درحالی که استعلام بیمه مرکزی وکارت ماشین وهمه اطلاعات صحیح باشد آیا اشکال دارد درصورت اینکه بیمه گذار بیمه نامه اصلی قبلی را ارائه نکند چه عواقبی برای نماینده بدنبال دارد؟

اگر بیمه نامه مفقود شده باشد چنانچه بیمه نامه قبلی ، بیمه نامه سایر شرکتهای بیمه ای باشد نمی توان تخفیف عدم خسارت ارائه نمود لیکن اگر بیمه نامه قبلی نزد بیمه ملت باشد ، مشکلی وجود ندارد.

شرایط دریافت تخفیف صفر کیلومتر در بیمه بدنه برای خودروی خارجی چگونه است؟

تا 3 ماه از تاریخ ترخیص خودرو از گمرک خودرو، امکان ارائه این تخفیف در بیمه بدنه وجود دارد

باسلام بیمه گذار بیمه شخص ثالث دومین دوره سه ماهه خود را تمدید نمود. بعد از چند روز درخواست صدور بیمه یکساله دارد . آیا امکان تغییر مدت بیمه نامه وجود دارد؟

در بیمه شخص ثالث امکان تغییر در مدت بیمه نامه وجود ندارد.

برای خودروی که رنگ آن درکارت ماشین مشکی متالیک ثبت شده باشد ، اما رنگ خود ماشین سفید باشد امکان صدور شخص ثالث وجود دارد یا خیر ؟

ابتدا به نیروی انتظامی جهت اصلاح اطلاعات کارت خودرو مراجعه نماید و سپس بر اساس اطلاعات کارت جدید خودرو بیمه صادر گردد

برای خودروی پرایدی که vin آن به جای 17 رقم 14 رقم است چگونه باید در سیستم ثبت کرد ؟

VIN خودرویی اگر 14 رقم بود سمت چپ ارقام آن 3صفر درج کنید تا مجموع اعداد به 17 رقم برسد.

آیاامکان صدور بیمه کوتاه مدت برای خودرو های فاقد بیمه نامه وجود دارد؟

خیر. برای بیمه کوتاه مدت داشتن یک سال عدم خسارت ضروری است.

اگربیمه گذاری دربیمه نامه شخص ثالث خودپوشش سرنشین راانتخاب کرده باشدوبجای راننده یکی ازبستگان اومثلا همسرویایکی ازفرزندان اوازخودروی مزبوراستفاده ودراثرحادثه دچارنقص عضویافوت گردند،آیادراین شرایط نیزدیه تعلق می گیردویاخیر؟

بله

در بیمه نامه شخص ثالث چنانچه بیمه گذاری با افراد تحت تکفل خود مثلا فرزندش تصادف کند خسارت قابل پرداخت است؟

بله فرزند در قالب زیاندیده میتواند خسارت دریافت کند.

ارتباط با ما

  • خیابان انقلاب، چهار راه فلسطین، ضلع شمال غرب پلاک 312، ساختمان مهر، طبقه
  • 66975650

  • 66975651

  • info@bimejan.com