بیمه مستمری زنان خانه دار

بیمه مستمری زنان خانه دار چیست؟

یکی از مهمترین دغدغه‌های بانوان به عنوان اصلی‌ترین رکن هر خـانواده نگرانی از تأمین نیازهای مادی خود در آینده است که این امر همواره مورد توجه سایر اعضای خانواده ایشان نیز بوده است.

بیمه ملت به عنوان شرکتی پیشرو در ارائه و طراحی بیمه‌های زنـدگی و مسـتمری، نسبت به طراحی  «بیمه مستمری زنان خانه‌دار» اقدام کرده است.

این بیمـه‌نامـه برای بانوان و دختران ایرانی طـراحی شده، لیکن به منظـور ارج نهادن به زحمات قشـر وسیعی از بانوان ایرانی که منشأ برکات فراوانی در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما هستند؛ به این اسم نامیده شده است.

در دنیای ناپایدار و متغیر امروز بیشترین نگرانی افراد تامین درامد مناسب در زمانی است که دیگر نمی توانند شاغل باشند، زمانی که به ان سن بازنشستگی می گویند.افراد همواره دو سال اساسی دارند.

بیمه-مستمری-زنان-خانه-دار1-ایا درسن بازنشستگی من دارای درامد مستمری خواهم بود؟

2-در صورت داشتن مستمری ایا حقوق دریافتی کفاف هزینه های مرا می دهد؟

این دغدغه فکری نسبت به اینده ،بانوان را بیشتر از اقایان ازار می دهد.اقایان به واسطه اینکه اکثرا شاغل هستند به هر حال دارای بیمه تامین اجتماعی و یا سایر بیمه ها بوده وپس از پایان دوره قانونی کاربازنشست می شوند و از حداقل حقوق ماهانه برخوردار می شوند.

ولی بانوان با دو مشکل مواجه هستند. اولا اکثر بانوان شاغل نیستند و خانه دار هستند . ثانیا اکثریت بانوان شاغل نیز در نیمه راه شغل را رها می کنند و خانه دار می شوند و بازنشستگی را از دست می دهند.

بیمه مستمری زنان خانه دار بیمه ملت پاسخی است به نیاز بانوان وبسیار عالی و مناسب طراحی شده است”

بیمه مستمری زنان خانه دار دقیقا بر مبنای بیمه های بازنشستگی تعریف شده و پوشش اصلی ان مستمری و بازنشستگی و دریافت حقوقی متناسب با واریزی های فرد دارد.

“ضرورت دارد هر بانوی ایرانی یک بیمه مستمری زنان خانه دار بیمه ملت را داشته باشد.”

دوره سنی قابل قبول برای بیمه مستمری زنان خانه دار:

بانوانی که به سن 18 سال رسیده باشند می توانند بیمه مستمری را خریداری نمایند و حداکثر سن قابل قبول برای بیمه مستمری 60 سال می باشد.

فرد 18تا 25 ساله درست مانند بیمه تامین اجتماعی 30 سال حق بیمه پرداخت می کند.

۲۶تا۳۰ساله 28سال،۳۱تا۳۵ساله 25سال،۳۶تا۴۰ساله 23سال،۴۱تا۴۵ساله 20سال،

۴۶تا۵۰ ساله1۸ سال،۵۱تا5۵ ساله1۵سال، و بالاخره ۵۶ -۶۰ساله 13سال فرصت پرداخت حق بیمه دارند.

بیمه مستمری زنان خانه دار

ویژگی و مزیت‌های بیمه‌ مستمری زنان خانه دار :

بیمه مستمری زنان خانه دار تخصص ترین بیمه مستمری و بازنشستگی برای بانوان در ایران

– پرداخت مسـتمری مادام العـمر به بانوان

– امکان افزایش سالیانه حق‌بیمـه برای پوشـش نرخ تورم و در نتیجه افزایش حقوق مستمری

– افزایش حقوق مسـتمری به میزان ۸ درصـد به صورت سالانه. یعنی پس از اینکه حقوق مستمری بیمه شده برقرار گردید هر ساله 8 درصد به حقوق دریافتی فرد در بیمه مستمری زنان خانه دار اضافه می شود.

– بانوان محترم از سن 18 سالگی(رسش قانونی ) تا 60 سالگی امکان خرید بیمه مستمری زنان خانه دار را دارند.

– چنانچه در طول دوره پرداخت حق بیمه، بیمه شده فوت نماید مبلغ سرمایه اندوخته شده به ذینفعان بیمه شده پرداخت می شود.

– پرداخت ۱۰سـال مسـتمری به ذینفع یا ذینفعان در صورت فوت بیمه‌شـده در طـول ۱۰سـال اول دریافت مسـتمری

– پرداخـت سـه برابر آخرین مسـتمری مـاهـانه به ذیـنفع یا ذیـنفعان درصـورت فوت بیمه‌شده برای هزینه‌های ضـروری فوت

– پرداخت سود حاصل از سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی‌الحساب که از سوی بیمه مرکزی برای بیمه مستمری زنان خانه دار تعیین می شود.

– اگر درخواست مستمری پیش از موعد و قبل از پایان بیمه نامه . بیمـه‌شده می‌تـواند در صورت تـمایل، چنان‌چه بیشتر از ۵ سال به پایان مدت بیمه‌نامه باقی نمانده باشد، مسـتمری پیش از موعد را درخواست کند و دریافت مستمری برای ایشان برقرار شود.

جدول بیمه مستمری زنان خانه دار

*پس از دریافت اولین حقوق مستمری سالانه به میزان8% به حقوق دریافتی سال قبل در بیمه مستمری زنان افزوده می شود*

شرایط بهره مندی از مزایای بیمه‌ مستمری زنان خانه دار:

بانوان ایرانی با بیمه شدن در این طرح همانند تمـامی مشـاغل، تحت پوشش بیمه مستمری زنان خانه دار قـرار گرفته و با پرداخت ۱۳ تا ۳۰ سـال حـق بیمه (با توجه به سن خود)، تا پایان عمر از حقوق مسـتمری بهره‌مند می‌شوند.

شرایط و نحوه ثبت‌نام:

1) حداقل سن برای خرید بیمه مستمری زنان خانه دار 18 سال و حداکثر آن 60 سال است.

2) حداقل حق‌بیمـه ماهانه در شـروع قرارداد، یک‌صـد هزارريال و حداکثر آن چـهار میلیون ريـال است.
3) مدت پـرداخت حـق‌بیمه براساس جدول زیر مشـخص می‌شود:

سن بیمه‌شدهدوره پرداخت حق‌بیمه
18-2530
26-3028
31-3525
36-4023
41-4520
46-5018
51-5515
56-6013

4) بیمـه‌شـده می‌تواند حق‌بیمه خود را سـالیانه به میزان 5 تا 20 درصـد، که در ابتدای بیمـه‌نامه معین می‌شود، افزایش دهد.
5) بیمـه‌شده می‌تـواند در صورت تـمایل، چنان‌چه بیشتر از 5 سال به پایان مدت بیمه‌نامه باقی نمانده باشد، مسـتمری پیش از موعد را درخواست کند.

اگر کسی بیمه مستمری زنان خانه دار داشته باشد می توان اقدام به خرید بیمه بیمه زندگی و سرمایه گذاری نماید؟ آیا بعد از بازنشستگی از هر دو بیمه می تواند مستمری بگیرد؟

بیمه گذار بیمه نامه زنان خانه دار محدودیتی در خرید بیمه سرمایه گذار نداشته می تواند از مستمری هردو بیمه نامه استفاده نماید.

در بیمه زنان خانه دار،ایا امکان برقراری مستمری پیش از موعد(بیشتر از 5 سال به پایان بیمه نامه باقی مانده باشد)وجود دارد یا خیر؟

اگر کمتر از 5 سال به موعد مقرر(شروع تعهدات بیمه گر ) مانده باشد ، می توان مستمری بیمه نامه را شرع نمود.

در میان بیمه های عمر و سرمایه گذاری موجود کدام بیمه برای بانوان مناسب تر است؟

بیمه مستمری زنان خانه دار بیمه ملت بهترین بیمه برای بانوان خانه دارونیز بانوان شاغل می باشد. لازم به ذکر است این بیمه تمام بانوان را از سن 18 سالگی تا 60 سالگی پوشش می دهد و عنوان خانه دار صرفا بخشی از نام بیمه است.

خرید این بیمه نامه در چه سنی بهتر است؟

بهترین حالت برای خرید این بیمه نامه تا 2518 سالگی است.در این حالت چون بیمه شده 30 سال کامل حق بیمه پرداخت می کند این دوره طولانی باعث می شود که مبالغ پرداختی هر چند کم باشد ولی زمان طولانی ارزش بالایی را خلق می کند و حقوق مستمری مناسبی را نصیب بیمه شده می کند. از طرفی این افراد حد اقل در سن 48 سالگی و حداکثردر سن 55 سالگی بازنشست می شود که هنوز سن جوانی می باشد.

ایا در سن 60 سالگی خرید این بیمه نامه منطقی و مناسب است؟

بله.حتما. افرادیکه بین 56تا 60 سال سن دارند می بایست 13 سال حق بیمه پرداخت کنند تا به مرز دریافت مستمری برسند.خب طبیعی است که این افراد در مقایسه با افراد 20 ساله که 30 سال حق بیمه پرداخت می کنند مبالغ بسیار کمتری پرداخت می کنند و در نتیجه حقوق مستمری کمتری خواهند داشت. در این حالت این افراد می توانند با پرداخت مبالغ بیشتراقساط ،کوتاه بودن دوره پرداخت را جبران کنند.

برای مثال چنانچه فردی ماهانه 50 هزار تومان در یک قلک بریزد و دو سال ان را ادامه دهد معادل مبلغ1میلیون و 200 هزار تومان پس انداز دارد.حال چنانچه فرد دیگیری در پایان سال اول قصد پس انداز کند و بخواهد در پایان سال معادل فرد اول پس انداز داشته باشد باید ماهانه 100هزار تومان واریز کند. در این صورت در پایان دوره هر دو مساوی هم پس انداز دارند.

بنابر این کسانیکه در سنین بالاتر اقدام به خرید بیمه مستمری زنان خانه دارمی کنند بهتر است مبالغ بیشتری را بعنوان اقساط پرداختی انتخاب کنند تا به حقوق مناسب مستمری دست یابند.

چنانچه بیمه شده طی دوره بیمه فوت نمایند چه اتفاقی برای بیمه می افتد؟

در این حالت مانده سرمایه ذخیره شده بیمه شده به ذینفعان بیمه پرداخت می شود که شامل اقساط پرداختی به علاوه سودهای تعلق گرفته می باشد.

ایا بیمه شده می تواند قبل از پایان بیمه نامه درخواست مستمری پیش از موعد نماید یا اینکه باید تا انتهای دوره صبر کند؟

بله . بیمه شده از پایان سال پنجم می تواند درخواست مستمری پیش از موعد نماید ولی باید توجه داشت که در این حالت مستمری دریافتی بسیار ناچیز خواهد بود.لذا هر چه به سال های پایانی بیمه نزدیک شویم مبلغ مستمری افزایش پیدا خواهد کرد.

چنانچه کمتر از پنج سال تا پایان بیمه نامه زمان باقی مانده باشد دیگر امکان درخواست مستمری پیش از موعد وجود ندارد و می بایست بیمه شده تا پایان قرارداد صبر کند که مستمری کامل بگیرد.

چنانچه بیمه شده در زمان دریافت مستمری فوت کند ادامه قرارداد بیمه چگونه می شود؟

هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده دو انتخاب دارد و می تواند طرح الف بیمه و یا طرح ب را انتخاب نماید. این دو طرح تفاوت کوچکی با هم دارند.

در صورت انتخاب طرح الف فرد انتخاب می کند که فقط خودش مستمری بگیر باشد.در این حالت حقوق مستمری بیشتری به بیمه شده تعلق می گیرد ولی با فوت مستمری بگیر قرارداد بیمه نیز به پایان می رسد.

در صورت انتخاب طرح ب فرد تعیین می کند که پس از فوت مستمری بگیر تا 10 سال حقوق مستمری وی به ذینفع انتخابی  پرداخت شود.لذا چنانچه مستمری بگیر فوت نماید حقوق مستمری وی تا 10 سال به ذینفع پرداخت می شود و پس از ان قرارداد به پایان می رسد.

باید توجه کرد که در طرح ب حقوق مستمری بگی نسبت به طرح الف مبلغ کمتری می باشد.

ایا مفاد قرارداد بیمه قابلیت تغییر را دارد؟

در ابتدای سال مالی یعنی هر سالگرد تاریخ صدور بیمه نامه بیمه شده این امکان را دارد که تغییرات مورد نظر خود را روی بیمه نامه درخواست نماید و تغییرات توسط بیمه گر انجام شود. این تغییرات می تواند شامل تغییر مبلغ اقساط ، دوره پرداخت، ضریب افزایش قسط و تغییر ذینفع بیمه نامه باشد.

ارتباط با ما

  • خیابان انقلاب، چهار راه فلسطین، ضلع شمال غرب پلاک 312، ساختمان مهر، طبقه
  • 66975650

  • 66975651

  • info@bimejan.com

سوالات متداول

ایا مفاد قرارداد بیمه قابلیت تغییر را دارد؟

در ابتدای سال مالی یعنی هر سالگرد تاریخ صدور بیمه نامه بیمه شده این امکان را دارد که تغییرات مورد نظر خود را روی بیمه نامه درخواست نماید و تغییرات توسط بیمه گر انجام شود. این تغییرات می تواند شامل تغییر مبلغ اقساط ، دوره پرداخت، ضریب افزایش قسط و تغییر ذینفع بیمه نامه باشد.

چنانچه بیمه شده در زمان دریافت مستمری فوت کند ادامه قرارداد بیمه چگونه می شود؟

هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده دو انتخاب دارد و می تواند طرح الف بیمه و یا طرح ب را انتخاب نماید. این دو طرح تفاوت کوچکی با هم دارند.

در صورت انتخاب طرح الف فرد انتخاب می کند که فقط خودش مستمری بگیر باشد.در این حالت حقوق مستمری بیشتری به بیمه شده تعلق می گیرد ولی با فوت مستمری بگیر قرارداد بیمه نیز به پایان می رسد.

در صورت انتخاب طرح ب فرد تعیین می کند که پس از فوت مستمری بگیر تا 10 سال حقوق مستمری وی به ذینفع انتخابی  پرداخت شود.لذا چنانچه مستمری بگیر فوت نماید حقوق مستمری وی تا 10 سال به ذینفع پرداخت می شود و پس از ان قرارداد به پایان می رسد.

باید توجه کرد که در طرح ب حقوق مستمری بگی نسبت به طرح الف مبلغ کمتری می باشد.