درباره ما

نمایندگی بیمه ملت کد 2062

بیمه ملت با بالاترین توانگری مالی بر اساس ارزیابی های بیمه مرکزی ایران در بازار بیمه کشور و خارج از کشور فعال می باشد .

نمایندگی 2062 بیمه ملت با سابقه ده ساله، با گرید A همواره از نمایندگان قابل اعتماد و موفق بیمه ملت بوده و در زمینه بیمه های عمر به صورت تخصصی و حرفه ای فعال می باشد.

سایت  بیمه جان یا بیم جان بر آن هست تا با زبانی ساده مفاهیم بیمه های عمر و سرمایه گذاری را به متقاضیان آموزش داده و با طی یک مسیر ساده خرید بیمه عمر را برای متقاضیان ممکن سازد .

تامین نیاز ها و برآورده ساختن خواسته های شما در حوزه بیمه های عمر و به صورت عام کلیه امور بیمه ای هدف ماست و با تحقق آن شاد می شویم .