نرخ دیه

تعرفه جدید حق بیمه شخص ثالث مطابق با نرخ دیه اعلامی سال 1402 از سوی قوه قضاییه به شرکت های بیمه اعلام شد.

به گفته‌ی  روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس اعلام قوه قضاییه نرخ دیه در سال جدید با افزایش پنجاه درصدی روبرو شد اما صنعت بیمه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، نرخ دیه را به میزان سی درصد افزایش داده است. نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ به میزان نهصد میلیون تومان اعلام شده که این رقم در ماه های حرام به یک میلیارد و دویست میلیون تومان افزایش می یابد. جدول حق بیمه شخص ثالث به این شرح است.

جدول نرخ حق بیمه شخص ثالث 1402

20 جولای 2023

تعرفه جدید حق بیمه شخص ثالث مطابق با نرخ دیه اعلامی سال ۱۴۰۲از سوی قوه قضاییه به شرکت های بیمه اعلام شد.

تعرفه جدید حق بیمه شخص ثالث مطابق با نرخ دیه اعلامی سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه به شرکت های بیمه اعلام شد. به گفته‌ی  […]